Historisk Samfund for Sydøstjylland

Arrangementer

Reception for Årbog 2016

Reception for Årbog 2016

Torsdag d. 6. oktober 2016 kl. 16:00, Vejle. Læs mere

Billund Airport

Sponsor

Pressemeddelelse

Tirsdag, 6. oktober 2015

Torsdag den 8. oktober udkommer Historisk Samfund for Sydøstjyllands årbog Lokalhistorie fra Sydøstjylland.

Årbogen rummer en bred vifte af artikler med emner lige fra alterduge og baroksølvbægre til vores egen tid med erindringer fra Bygholm. Der fortælles om en landsoldat fra Uldum, og om hvordan Randbøl fik en spare- og lånekasse. Horsens by portrætteres ud fra vejviseren fra 1938, og Villavej, en gade i Horsens, beskrives for perioden fra 1916 til 1921. En af årbogens store artikler handler om Den danske Folkeforening eller Lærer Høyers Vælgerforening i forfatningskampens Kolding, mens en tung gave til Uldum også er en vægtig artikel.

Endelig er der en række spændende beretninger fra arkiver og museer.

Årbogen kan erhverves hos Historisk Samfund for Sydøstjylland eller ved receptionen for årbogen på Kunstmuseet i Vejle torsdag den 8. oktober kl. 16.

Seneste nyhedsbrev

Maj 2016

Nyhedsbrev - 2016-05

Med dette elektroniske nyhedsbrev håber bestyrelsen at kunne orientere medlemmer og samarbejdspartnere om sit arbejde. Vi håber samtidig, at modtagerne vil benytte lejligheden til at melde tilbage med kommentarer, forslag og ideer til vores arbejde.

Hent nyhedsbrevet

Få nyhedsbrevet på e-mail

Tilmeld dig med din e-mail-adresse:

Download Årbog 2014

Du kan nu hente hele Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2014 i pdf-formatet.

Hent Årbog 2014