Historisk Samfund for Sydøstjylland

Aflyst Marie og Jens - en genforeningsroman

Forfatteren Linda Lassen holder foredraget "Marie og Jens - en genforeningsroman".

Den 14. marts er datoen for Afstemningen i zone 2 i 1920, derfor har vi valgt at flytte mødet fra den 10. februar til den 14. marts på grund af de gældende covid-19 restriktioner. Linda Lassen fortæller om sønderjydernes kamp for at blive forenet med Danmark ud fra sine to bøger "Men sko må jeg ha` - om vandrelærerinden Henriette Gubi" (udk. 2014) og "Jens og Marie - en genforeningsroman" (udk. 2019). Jens Jessen var 1882 - 1902 redaktør af Flensborg Avis; han blev gift med Marie Fibiger, der kom fra et konservativt københavnsk miljø, men brændte for den sønderjyske sag. Arrangører: Grænseforeningen Vejle Vesteregn, Balle Valgmenighed, Balle Forsamlingshus, Historisk Samfund for Sydøstjylland og Folkeuniversitetet-Vejle.

Kaffe og brød kr. 80,- kr.

Tilmelding senest tirsdag den 7. marts 2021 til Kirsten Rykind-Eriksen, rykind@bbsyd. dk, tlf. 4026 5489
Sted: Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten

Tid og sted

  • Torsdag d. 15. april 2021 kl. 15:30
  • Balle Forsamlingshus, Ballevej 50, 7182 Bredsten