Historisk Samfund for Sydøstjylland

Bliv sponsor for Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland tilbyder personer og virksomheder at blive sponsorer for foreningen.

Fortællinger om lokalsamfundet i fortid og nutid er med til at skabe en oplevelse af at høre til for den enkelte. De giver identitet og et bredt grundlag for engagement i lokalsamfundet udover det rent erhvervsmæssige.

Historisk Samfund for Sydøstjylland har til formål at vække og udvikle den historiske sans blandt borgerne i det område der indtil for nylig hed Vejle Amt. Det sker gennem:

  • udgivelse af en årbog med historiske artikler og meddelelser
  • indsamling af optegnelser til brug for fremtidens lokalhistoriske forskning
  • udgivelse af publikationer af lokalhistorisk betydning
  • afholdelse af foredrag og udflugter om historiske, fortrinsvis lokalhistoriske emner
  • medvirken til fredning og vedligeholdelse af historiske minder i amtet

Foreningen har ca. 600 medlemmer i de nye storkommuner Horsens, Hedensted, Vejle, Fredericia og Kolding.

Foreningen tilbyder personer og virksomheder i disse kommuner et sponsormedlemskab af Historisk Samfund for Sydøstjylland.

Et sponsormedlemskab af foreningen koster 2000 kr. årligt. For dette beløb yder vi til gengæld:

  • et eksemplar af foreningens årbog og af det materiale som udsendes af foreningen til medlemmerne, derunder foreningens elektroniske nyhedsbrev
  • virksomhedens navn og logo gengives i det kommende års årbog og foreningens hjemmeside
  • råd og vejledning i lokalhistoriske spørgsmål i relation til virksomheden

Foreningens bankforbindelse er:
Den Jyske Sparekasse
Reg. nr. 9560 Konto 5525601163