Historisk Samfund for Sydøstjylland

Indmeldelse

  • Det koster kr. 250 kr. om året at være medlem af Historisk Samfund for Sydøstjylland. Kontingentet opkræves i april.
  • For kontingentet modtager du gratis foreningens årbog "Lokalhistorie fra Sydøstjylland" og en indbydelse til at deltage i receptionen i anledning af årbogens udgivelse, hvor en eller flere af forfatterne fortæller om sit bidrag til bogen.
  • I forbindelse med foreningens årsmøde, som vi bestræber os på bliver afholdt et spændende sted, får du mulighed for at høre et historisk foredrag.
  • I eftersommeren indbyder foreningen til en udflugt til historisk interessante steder, hvor dygtige rundvisere fortæller om stedet.
  • I februar indbyder foreningen til en gratis Lokalhistorisk Inspirationsdag om aktuelle lokalhistoriske emner.
  • 10 elektroniske nyhedsbreve om året med nyheder fra Sydøstjyllands museer og arkiver samt foreningens aktiviteter, herunder invitationer til foreningens afholdelse af foredrag om historiske, fortrinsvis lokalhistoriske emner.