Historisk Samfund for Sydøstjylland

Præsentation af årets årbog

Reception for årbog 2011

John Juhler Hansen

John Juhler Hansen fortæller om artiklen "Jyllands arbejderby nr. 1"

Torsdag den 6. oktober 2011 kl. 16.00 på Vejle Museum i Spinderihallerne, Vejle, havde vi igen fornøjelsen af at kunne invitere medlemmer til reception i anledning af udgivelsen af Årbog 2011 og vinterens foredrag rundt om i Sydøstjylland.

Formanden Lars Bjørneboe præsenterede foredragsprogrammet, derunder den Lokalhistoriske Inspirationsdag den 25. februar 2012, som tegner til at blive et af foreningens faste bidrag til det lokalhistoriske arbejde i Sydøstjylland.

Redaktionsudvalget og redaktøren præsenterede årbogens mange spændende artikler. To af bidragyderne gav en forsmag på deres artikler. Leif Baun fortalte om sidste nyt fra Jelling. Ulla Kellermann fortalte om hvordan hun via sit arbejde på Hjortsvang Museum ved Tørring stiftede bekendtskab med de mange folkelige foreninger og forstod hvilken betydning de har haft for demokratiets udvikling.

Foreningen bød på en lille forfriskning for de ca. 50 fremmødte medlemmer. Igen i år kunne de fremmødte yde deres solide bidrag til foreningens økonomi ved at tage årbogen og foredragsoversigten med hjem og dermed sparede foreningen for portoen!