Historisk Samfund for Sydøstjylland

Præsentation af årets årbog

Reception for årbog 2014

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2014 blev præsenteret ved en meget velbesøgt reception den 9. oktober 2014 på Vejle Kunstmuseum. Det glædede bestyrelsen meget, at der var så mange interesserede og veloplagte deltagere, og at der blandt gæsterne var adskillige af forfatterne og ophavsmændene til de 12 artikler i årbogen.

Omtale i pressen