Historisk Samfund for Sydøstjylland

Sommerudflugt 2022: De kellerske Anstalter

Vi mødes ved museet ”Kellers Minde”, H. O. Wildenskovsvej 10 i Brejning, 7080
Børkop.
Anstalten for åndssvage, bestående af 3 bygninger, er tegnet af arkitekt Vilhelm
Klein i en historicistisk stil og blev opført 1898 – 1901.

Den første bygning,
Mandshjemmet, blev indviet 10.juli 1899. Dertil kom Asylet for de plejekrævende og
endelig en afdeling for de arbejdsføre. Anstalten havde plads til seks hundrede
patienter. De næste tres år skulle dette tal stige til det mangedobbelte. Drivkraften til
oprettelse af institutionen var læge Christian Keller, der var pioner inden for
åndssvageforsorgen. Ved udflytningen af ”De Kellerske Anstalter” til Brejning
ønskede man at opbygge en hel ny type anstalt, som skulle være selvforsørgende. Der
oprettedes således efterhånden udover bygningerne til beboelse også dampvaskeri,
elektricitetsværk, bageri, landbrug mv.

Der var en skarp differentiering mellem
skolehjem, plejehjem og arbejdshjem. Denne differentiering af anstalten, hvor det
kuperede terræn, som rummede anstalten, hjalp til at de enkelte enheder blev oplevet
som markant adskilte, medførte, at den blev betragtet som en mønsteranstalt i Europa.
Komplekset er i dag ombygget til private boliger og hotel.
På stedet er der lavet et lille privatdrevet museum, Kellers Minde, der rummer
institutionens dystre og mere lyse historie.

Kl. 13.30 – 15.00 starter vi med en guidet rundvisning i museet ”Kellers Minde”

Kl. 15.00 – 16.00 kaffe i en nærliggende café. Her vil Karen Klint, der i 1967 kom i
lære inden for det socialfaglige område netop i Brejning, fortælle om stedet. Karen
Klint blev senere leder af et amtsligt projekt i samme regi i Hornsyld, inden hun i små
25 år var folketingsmedlem. I den forbindelse har hun talt ”de sent udvikledes” sag
på Christiansborg. Karen Klint vil fortælle om tiden her og om mindelunden, hvor der
arbejdes på at får en mindesten lavet af Bjørn Nørgaard Hvis vejret tillader det, vil vi
gå en tur i anlægget.

Kaffen koster 50 kr. pr. person og opkræves på stedet (kontant
eller MobilePay).

Tilmelding senest den 23. august 2022 på foreningens hjemmeside www.hsso.dk eller
hssovejle@gmail.com.

Tid og sted

  • Lørdag d. 27. august 2022 kl. 13:30 - 16:30
  • "Kellers Minde", H. O. Wildenskovsvej 10 i Brejning, 7080 Børkop